به گزارش روابط عمومی فرمانداری سو.ادکوه شمالی : را هپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی با حضور اقشار مختلف مردم بر گزار شد


راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
راهپیمایی مردمی بر علیه آشوب طلبان بعد از نماز جمعه در سوادکوه شمالی
کد مطلب : ۱۸۲۳  / گروه : ROOT /  / ۱۶ دی ۱۳۹۶  /  بازدید : ۳۰۱